हॅबिटॅट

सातवी-आठवीत शाळेत असताना सेमी-इंग्लीश माध्यम घेतले होते, सायन्समधे ’हॅबिटॅट’ची व्याख्या इंग्लीशमधुन पाठ केली होती. थोडक्यात त्याचा अर्थ असा होता कि, प्राणी, पक्षी – सजीव हे त्यांना अनुकुल असलेल्या ठिकाणी राहतात. ह्यात विषेश काय? शाळेत जाण्यार्‍या मुलांची परीस्थिती पाहता अशा व्याख्या फक्त परीक्षेपुरती मर्यादीत असतात. ह्या गोष्टीची व्याप्ती किती असेल असा विचारही कधी आपल्या डोक्यात येत नाही. आजच्या इलेक्ट्रोनिक वस्तुंच्या, टीव्ही आणि इंटरनेटच्या जगात ज्या ठिकाणी नेटवर्क कवरेज मिळेल ते ठिकाण माणसाचे हॅबिटॅट!

***

पहिल्या मजल्यावर असलेल्या माझ्या घराच्या बाल्कनीत उभे थांबल्यास समोर जांभळाचे झाड आहे. बर्‍याच वर्षांपुर्वी एका मौसमात त्या झाडावर कावळ्याने घरटे बांधले होते. मस्ती म्हणुन एकदा त्या कावळ्याच्या दिशेने मी कागदाचा बोळा फेकला. एक-दोन दिवस उगाचच त्रास देत होतो त्याला. तो कावळा चिडायचा. पिसे फ़ुगवुन स्वत:चा आकार मोठा करयचा. आवाज बदलुन विचित्रपणे काव-काव करयचा. नंतर मात्र त्याने संयम सोडुन हल्ला चढवण्यास सुरुवात केली. दुरुन कुठुन तरी उडत यायचा आणि माझ्या डोक्यावर पाय मारुन जायचा. असे झाल्यावर मी त्याचा नाद सोडुन दिला. थोडक्यात त्याने स्वत:चे घर आणि परीसर सुरक्षीत केला. कावळ्याने स्वत: त्याचे ’हॅबिटॅट’ सुरक्षीत ठेवले.

***

सकाळी सुर्योदयापुर्वीच होटेलवरुन निघालो. अंधारात झोपलेल्या गावातुन गाडी वेगाने सरोवरापाशी पोहोचली. गोल वळसा घालुन पश्चिम दिशेला थांबलो आणि पुर्वेकडे पाहत आम्ही पाच जण स्वतंत्रपणे जागा निवडुन बसलो. मी निवांतपणे बसलो, अंधारात  समोरच्या अस्पष्ट पण भव्य जाणवणार्‍या सरोवराकडे पाहत. माझ्यासाठी सरोवर पुर्ण अनोळखी असले तरी त्याबद्दल थोडी आपुलकी होती. नीरव शातंता. हवेत चांगलाच गारवा होता. काही वेळाने सरोवरातल्या झाडांमधे कुजबुज चालु झाली. पंखांची फडफड, हलकासा चिवचिवाट. प्रकाश जसा वाढेल त्याप्रमाणे शांतता, गारवा आणि अंधार एकामागुन एक निघुन चालले होते. त्याचप्रमाणे सरोवरात राहणार्‍यानी झोप संपवुन, नवीन दिवसाची सुरुवात केली होती. जसा मला क्षीतीजावर सुर्यबिंब दिसला तसा सरोवरातुन पक्षांच्या थव्याने आकाशात झेप घेतली. मोर, किंगफिशर आणि इतर पक्षांनीही दर्शन दिले.

इतके दिवस फक्त फोटोत पाहिलेल्या आणि गप्पांमधुन ऐकलेल्या, वाचलेल्या सरोवरला गेल्या एक तासापासुन मी प्रत्यक्ष अनुभवत होतो. हिरव्या पाण्यात सुर्याचे प्रतिबिंब दिसले. सोबत असलेल्य़ांची फोटोग्राफी संपल्यावर आम्ही तिथुन निघालो.

दैत्यसुदान मंदिर

दैत्यसुदान मंदिर

दुपारी कडक ऊन पडले होते. गावातील प्राचीन मंदिर बघायला गेलो. मंदिरातील बराचश्या भागात काळोख होता. प्रवेशद्वारातुन आलेला प्रकाश थेट गर्भगृहात येत असल्याने पांढरेशुभ्र वस्त्र चढवलेली काळ्या पाषाणात घडवलेल्या विष्णुच्या मूर्ती उठुन दिसली. दर्शन घेऊन बाहेर आलो. मंदिरासमोरच्या पायर्‍यांच्या दगडावर अप्रतीम नक्षीकाम आहे. मंदिराला प्रदक्षीणा घालताना खांबावर कोरीवकाम बघण्यात दंग झालो. पुराण काळातील कथा मूर्तींच्या स्वरुपात कोरलेल्या होत्या. उगाचच वाटले की हे प्राचीन शिल्पकलेचे ज्ञान/शिक्षण कुठे गेले? या ज्ञानाच्या ’हॅबिटॅट’ला धक्का का बसला? हा विचार मनात आला… प्रदक्षीणा संपायला आली तोच दोन तरुण मंदिराच्याच सावलीत सिगारेट ओढत बसलेले दिसले…

संध्याकाळी चारच्या सुमारास सरोवरात उतरायला सुरुवात केली. एखाद्या गडावरुन खाली उतरताना कसे वाटतेना, तसे वाटले. सरोवरातील पाण्याच्या आजुबाजुस छोटी-छोटी झाडे दिसत होती, सकाळी गप्पांमधे सगळे त्याला जंगल म्हणत होते. तेव्हा या झुडुपांना का जंगल म्हणताय असे वाटले होते. त्याचे खरे उत्तर सरोवरात उतरल्यावर कळाले. नाना प्रकारची उंच झाडे होती. त्यावर माकडे खेळत होती. कडक उन्हाळा असला तरी पाऊलवाटेवर थंड, गडद सावली होती. थोड्यावेळाने काळ्या दगडातील “रामगया” मदिर लागले. सहाव्या ते दहाव्या शतकांच्या दरम्यान कधीतरी बांधण्यात आलेल्या अनेक मदिरांपैकी एक हे मंदिर. अशी अनेक मंदिरे आणि त्याची भग्न अवषेश सरोवरात आहेत. डाव्या हाताच्या बाजुने चालत पुढे सरकलो. झाडे ओलांडुन मोकळया भागात पाण्यापाशी आलो. खरोखर एका मोठ्या खड्ड्यात उभे राहिल्यासारखे वाटले. समोर पाणी आणि सर्व बाजुने डोंगरकड्यासारखी कड. पाण्याचा उग्र दर्प जाणवला. मातीवर – चिखलावर, आजुबाजुच्या दगडांवर, मंदिरांच्या भग्न अवषेशांवर, सगळेकडे पांढरा ’लेयर’ होता. पाण्यात बदकांसारख्या पक्षांचा थवा होता, आम्हाला बघुन उडुन गेला. पाणी हिरवे का दिसत होते हेही कळाले – पाण्यात शैवाल वनस्पति होत्या. पुण्यात अभ्यास करणार्‍या संस्थांना देण्यासाठी बाटलीभर पाणी भरुन घेतले. सुकलेल्या चिखलावरुन चालत पुढे जात राहिलो. चालताना बर्‍याच गोष्टींची निरिक्षणे झाली. पाण्यालगतच्या मोकळ्या भागात चिखल सुकला होता, पांढरा लेयर झाडांपर्यंत होता –  म्हणजे पाणी आटले होते. चिखलात चपला, बाटल्या, प्लॅस्टिक, कंगवा, बांगड्या होत्या. काही ठिकाणी कोळीने बनवलेली जाळी बघायला मिळाली.

3

कळमजा देवीच्या मंदिरापाशी आलो तेव्हा सुर्यास्ताची वेळ झाली असावी. कारण सरोवरातील राहणार्‍याचा दिवस संपत आला होता याची चिन्हे दिसत होती. पक्षांचा चिवचिवाट बराच वाढला होता. पोपट, साळुंखी, खारुताई घरी परतताना दिसले. आम्ही चौघानी बसुन प्रवासासाठी आणलेला नाष्टा संपवला. सोबतचे पाणी पिऊन आलो त्याच वाटेने परतण्यास निघालो. पुर्ण अंधार पडला होता. आकाशात चंद्र असुनही त्याचा प्रकाश सरोवराच्या जंगलात फायद्याचा ठरत नव्हता. खाली पाला-पाचोळ्यात थोडी जरी चुळबुळ झाली तरी दचकायला होत होते. मोबाईलच्या प्रकाशात आणि भुतांच्या गप्पांत पायवाट सोडुन वर जाणारा रस्ता पकडला. वर येईपर्यंत सरोवर पुन्हा एकदा शांत झाले होते. किती भारी आहे सरोवरातल्या प्राण्यांचे, पक्षांचे, सुक्ष्मजीवांचे ’हॅबिटॅट’!

***

लोणार सरोवर

१८०० मीटर व्यास असलेल्या हा खड्डा ५०,००० वर्षांपुर्वी एका अशनीपातामुळे निर्माण झाला. या खड्ड्यात खार्‍या पाण्याचे सरोवर आहे. हे ठिकाण अगणित सजीवांचे ’हॅबिटॅट’ आहे! सरोवर आणि आजुबाजुचा परीसर वैशिष्ट्यांनी खचाखच भरलेला आहे. येथील मायक्रो-इको सिस्टीम, किटक, खडक, प्राणी यांचा अभ्यास करण्यास हौशी, विद्यार्थी आणि देशा-परदेशातील वैज्ञानिक भेट देत असतात. त्यामुळेच मागच्या काही वर्षातल्या निरीक्षणात आढळुन गोष्टींमुळे या अद्वितीय ’हॅबिटॅट’ला मोठ्या र्‍हासापासुन वाचवण्यास सुरुवात झाली आहे.

***

पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे लोणारला हेरीटेज साईट बनविण्याचे. त्यासाठी बरेच जण काम करत आहेत. लवकरच त्यासाठीचे कार्यक्रम आखले जातील.

***

महाराष्ट्र टाईम्स: सदर=लोणारच्या शेवटाची सुरुवात? = http://goo.gl/mn005

First conference on conservation of Lonar Lake = http://goo.gl/MBXKl

Photographs: facebook page = Heritage Lonar = http://goo.gl/d6hy0

Advertisements

Green technology in Electronics

Green technology is highly concerned discipline In these times. Basically green technology in electronics is all about increasing efficiency with minimal damage to nature during production and operation!

In the last blogpost I described what is electronics? I continue with it, including added information about latest happenings.

Electronics can be categorized as

Power electronics – circuits related to power supplies. You might have heard of SMPS in your computer CPU. In inverter circuits connected to battery. In power electronics components/devices are capable of handling high voltages, currents and thereby called as power devices. Main functions of power electronics are converting AC supply power to DC or vice-versa.

Embedded systems – all smart gadgets we use today can be categorized into embedded systems. It consists of electronics hardware like micro-processors, micro-controllers which run software programs. Smart gadgets work on Real Time Operating System (RTOS). Of course processors get inputs from sensors or analog signals which converted into digital form. Outputs are displays, indicators or controlling actions of actuators. Software and hardware drivers are so designed that system works at optimum efficiency and throughput.

VLSI (Very Large scale Integration) – VLSI design is design of semiconductor chips. Due to VLSI there lot of generic purpose chips available in the market. In some application customized ICs are required. In such case ASICs (and all chips) are designed and manufactured in (fab) fabrication labs. Less use of hazardous elements is required to meet e-waste management and environment standards. This is another aspect of green technology.

In fields of electronic design power consumption and efficiency are key points.

Green Technology was also theme of exhibition held in Pune last week during International conference on VLSI Design and Embedded System. “The exhibition center has 30 booths showcasing latest technologies being developed by our exhibitors”, said Yatin Acharya, Managing Director of Marvell India, Pvt. Lt. and the Exhibition Chair. “Innovation is consistently brought up as a focus area for our government. Demonstrations of the latest innovations in hi-tech on display enables our local student community to get interested in technology development as a career option.”

Conference was inaugurated by Prithviraj Chavan – Chief Minister of Maharashtra. (My phone’s Voice recorder failed exactly during talk, so I can’t quote his talk 😦 ) In his speech Mr. CM recalled his early 70’s work on Intel’s 4004 device in University of California, Berkley. He said – Electronics design work in India started at Bangalore, Delhi, Noida. Today Pune is better place for creating hub of chip design industries.

Maharashtra CM Mr. Prithviraj Chavan speaking at the conferenceSource: conference Facebook Page

Maharashtra CM Mr. Prithviraj Chavan speaking at the conference
Source: conference Facebook Page

Mr. Chavan’s talk:

 1. Collaborative design centers – state government along with center’s Department of IT and communication can build infrastructure, buy EDA tools/software. Industries can and come book time to develop their own projects/products. He mentioned – Such kind of joint facilities worked successfully in Taiwan.
 2. Quality of Manpower – Many universities are providing higher education facilities in Pune. He encouraged industries to start self financed, own initiative training centers for student for quality manpower.
 3. He also mentioned possibility of incubation centers.
 4. He assured foreign representatives in the audience that Pune is best place to set up new industries, expand existing ones.
 5. He promised, “I assure that in future I will closely work with this group (organizing committee).”
 6. He referred to UID and FDI statistics, latest reforms in industrial policy by state govt. (Policy: Magnetic Maharashtra – Attractions unlimited)
 7. Mr. Chavan was amazed to see large number of participants of the conference. There were around 800 registrations including 400 students.

Exhibition featured everything which is springing electronics up. Right from electronics hardware development boards, instruments, software solutions, EDA tools to (totally unexpected for me) “cloud services”! I got opportunity to volunteer on first day for a booth of Pune Chips in the exhibition. Pune Chips is an online community for professionals and students in the field of electronics for knowledge sharing and networking. While talking to Abhijit Athavale who is founder of Pune chips and also member of organizing committee, after the conference said, “Requirement of electronics products in Indian market is growing and expected to reach $400Bn by 2020. Such conferences were earlier held in Delhi, Goa and other places in India. Pune is good place in Maharashtra where new industries are coming and there is also surety of good recruits.  Response to the booth was good. Around 100 people signed up for the membership of Pune Chips”.

For more details also check Pune Tech LiveBlog and report.

About other happenings in Pune related to green technology.

Pune based CSIR’s URDIP (Unit for Research and Development of Information products) is preparing database of patents exclusively for Indian industries. This patents database is related to Green Technology, it will help Indian industries to decide new strategies in green R&D.

Indo-German Urban Mela is currently going on in Pune. I am going there to see electric car exhibited by Volkswagen.

P.S. – Latest editorial of Down to Earth Magazine is on solar energy.

Electronics

Earlier this month while driving to astronomy outreach program on a winter night, a friend of mine was telling me about his audio cassettes collection and portable cassette player. Discussion went on to electronic gadgets and at the end I was stumped by his question – “what makes a small device to store thousands of songs? What is so special about silicon in electronics?” I didn’t speak a word for next few minutes, and then I started talking. I told him about semiconductors, transistors, ICs, programming, storage… NOT in this order. For next fifteen-twenty minutes I spoke whatever I learned to get Diploma and Degree in electronics engineering. Sadly at that time what I told him was not helping to clear concepts and he literally went on back seat to sleep! 😛 Now let’s see what Electronics is !?!

Electronics axiomatically is about electrons and when studying it one has got to learn this

 • Flow of electrons is “Current”. This current flows from higher potential to lower potential.
 • This difference between potentials is called as “voltage”.
 • Silicon is semiconductor which is why it is widely used in Electronics.

Electronic System

Almost all electronic gadgets / instruments / control systems are generally box shaped (or whatever aesthetically looks good). It has knobs, buttons, displays termed as user interface (UI). It enables user to operate the system. If it is computer system, it process information and stores it. If it is control system, it controls to operation of machines connected to it. If it is communication system, it transmits/receives the electro-magnetic signals. So it can be said that today’s electronics isn’t stand alone system. It is merged with computers, mechanical and communication systems. Although technically electronics systems can be categorized as Analog and Digital, it is hard to differentiate it by looking from outside. Today’s systems are intelligent because of digital computing systems. It senses its own performance, environment in which it’s working and tries to perform at optimum level all the time.

Electronic System is pretty simple to define in one line. It takes input, processes it and delivers output. Electronic system needs power supply to work. Power supply injects electrons in the circuit. Circuit is a center of every electronics system. Circuit physically is a board (PCB) with lots of electronic components, devices mounted on it and connected with others by conducting tracks on a board in a designed manner. Circuit itself is designed to work or designed to make sure that system works exactly as it is intended. When power is applied, each component in electronics exhibit unique specific characteristics. Basic components of electronics are Resistor, Inductor and Capacitor. It also includes semiconductor components and hi-tech semiconductor devices. Combination of various components and devices serves the purpose.

IC to Atom, Atom to IC.

PCB

When we see PCB, first attractive thing we notice on it is black chip which looks like tiny creature having lots of legs. It is called integrated circuit chip (IC). We should thank Nobel laureate Jack Kilby for the invention of Integrated Circuits at Texas Instruments. The rapid development of Computer technology is because of IC. Since 1960’s capability of fabricating more complex circuit on compact IC is increasing. IC is composed of thin (nanometre) silicon wafer on which “many” transistors are etched (analogous to carve) and are interconnected in a specific manner. For physical connection metal connecting pins are taken out. Whole thing is fabricated in ceramic (Black structure) with standard packaging shapes. Analog applications ICs are signal amplifier, frequency filters etc.  Digital application ICs are Digital logic gates, micro-controller  processors, memory storage. There are lots of steps involved from designing to manufacturing of IC – Shown in short in next image.

IC design steps

IC design steps

 • IC DS1307 is real time clock. It counts each second, minute, hour, day and date. This data can be fetched by micro-processors at any instant.
 • IC LM324 contains four operational amplifiers which can be used as comparator. Compares two signals and tells which is high or which is low.
 • IC 555 is popularly used as timer.

Transistor Count

 • According to Moore’s Law the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. Now period is often defined to 18 months.
 • Intel’s Core i7 processor was introduced in 2008. Its size is 263 mm^2 and contains 731,000,000 transistors.

Before the invention of IC, there was important breakthrough in 1947 – Invention of transistor at Bell telephone labs. There was need of less bulky components than Vacuum Tubes which were slow, big with several other operational drawbacks.

Silicon Atom

Crystal Structure

Silicon is semiconductor which has 4 electrons in its outer-most shell. One atom of silicon bonds with other four electrons. So no electron is free to carry the current. When impurities like Phosphorus and Boron are added in pure Silicon it forms N type (One electron free to go in conduction band) and P type (One Hole free) silicon respectively. When P type and N type material are connected together, a junction is formed. This junction restricts the charged carrier to “move” from one type to another. Consider this as “OFF” state. But when appropriate external power supply is given, junction can be made open and current starts flowing. Consider this as “ON” state. Thus semiconductor silicon with additional impurities can make a components which can be operated as conductor / non-conductor as per requirement. This characteristic is basic building block of electronics.

Diodes, Transistors and Thyristor family components (Widely used in Power electronics) are fabricated using various combinations P type and N type materials. We can control flow of electrons through components, electron density in a current, Voltage levels and thereby power level of a signal.BJT_NPN_symbol

A transistor in a circuit can be used as Amplifier, Switch and regulator. Transistor as a switch is vital in digital electronics. Digital electronics works only on 2 states. – Logic 1 and Logic 0. Transistors can switch between ON/OFF state more than thousand times per seconds. High speed transistors have switching speed more than that. This corresponds to state of the transistor ON and OFF. Hold this thought in a mind.

Programming Micro-controller (High Techy Techy!)

Suppose I want to design a system. There is a key / Button named K1. The moment  K1 is pressed, digital display should show message “Gotcha !” For this there is need of a device, which senses “key pressed” event and drives digital display to show message. So microcontroller (uC) IC chip is used.

block diagram

A program i.e. code is written to continuously monitor a key connected to uC. As soon as key is pressed uC sends commands to digital display to be ready; Transfer a data i.e.  message from uC to display; Latch data display’s memory and finally show it.

For every operation above, instructions (Pre-defined instructions provided by manufacturer) are written in specific programming language on a computer. Each instruction programmer writes, software converts it into HEX code (Hexa-Decimal number system – 0 to 9 and A to F) – machine language. Hence here is conversion of programming language into HEX code. Final code is needed to download into the uC. Downloader converts Hex code into Binary code (0 and 1). Hence whole program including message “Gotcha !” is now in the Binary code. All 0s and 1s.

On other side, Printed circuit board is designed to make connection between a key as input to uC and output from uC through data cable to digital display. Power supply is connected wherever necessary.

As told earlier

 • Each instruction has unique code.
 • ICs are made up of transistors.
 • Transistors can switch between ON/OFF state.

uC reads “Binary code” of a instruction of program download into its ROM, specific “set of transistors” becomes active and turns ON/OFF accordingly. This is called as execution of an instruction. This happens every time, for every instruction.

Digital Display also has its own processor. It differentiates between commands and data coming in and shows message accordingly.

Peripherals

Memory: ROM, PROM, EROM, EEPROM, FLASH. These are types of memory chips. Earlier memories were only read only memory. Then came programmable ROM. User could write data into it but could not erase it. After that new memory chips were manufactured. Exposing chips to UV light could erase its content. New Chips after that used to be erased by electricity. Now we use Flash memories in which data read/write can be done in fraction of a second. According to data, bit by bit transistor is turned ON or OFF. So very roughly one transistor along a capacitor holds i.e. stores one bit of data (This sentence isn’t totally correct).

Similarly, many components /devices / technologies are invented /  improved which can be categorized in “n” number of sub-fields of electronics. Sensors, actuators, transmitter/receiver, antennas, semiconductor materials, micro-processors, VLSI technology, displays, batteries, Digital Signals processors, communication protocols, filters, amplifiers, transformers, electro-mechanical switches, lighting, etc etc etc…

The “flow of electronics” is now one of the reasons why we live cherished life.

Also check this classic XKCD –  http://imgs.xkcd.com/comics/circuit_diagram.png

Real image of India on Diwali Night

This image is result of image enhancement by NOAA scientist to showing population growth between “1992 – 2003”. This is NOT image of India on Diwali night.

This image is result of image enhancement by NOAA scientist to showing population growth between “1992 – 2003”. This is NOT image of India on Diwali night.

There was a hoax spreading over all social media websites since past couple of years. A coloured image (Shown Above) of India taken from space, claiming the colours are because of lights during festival of Diwali. A year ago I and Omkar spent a lot of time to dig out from where that hoax started. But all went in vain. Although today I found original information about it here – Earth Observatory (EO) dated November 15, 2012.

EO Website added “In reality, any extra light produced during Diwali is so subtle that it is likely imperceptible when observed from space.” It also states image circulating on social media was not exact what it claimed about colours of Diwali.

In 2003 NOAA (USA’s National Oceanic and Atmospheric Administration) scientist Chris Elvidge used data of population growth over time and enhanced the image by various colours.

 • White – prior to 1992
 • Blue – became visible in 1992
 • Green – became visible in 1998
 • Red – 2003

Original image (Shown below) is “Night-time lights of India”.

Nighttime lights of IndiaCredits: NOAA

Nighttime lights of India
Credits: NOAA

In other news yesterday NASA also released chunk of images. Many news agencies have noted it and now real photo of India on Diwali night is floating in Indian news papers.

Nasa’s Soumi NPP satellite released new images of the earth during nights called Black Marble. Soumi NPP collects remotely sensed data of land, ocean and atmosphere and distributes to various scientific communities for processing. Image set has many images of earth globe, continents and countries check here and –

http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/earth-at-night.html

Image of south Asia shown below is real! This image was acquired on during Diwali festival on November 12, 2012. To my surprise website mentions Diwali and describes it as – “Every fall, Hindus around the world light lamps, candles, and firecrackers as part of a five-day festival known as Diwali. The celebration, which has roots as a harvest festival, usually falls between mid-October and mid-November. In 2012, it began on November 11.”

On November 12, 2012, the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) on the Suomi NPP satellite captured this nighttime view of southern Asia. The image is based on data collected by the VIIRS “day-night band,” which detects light in a range of wavelengths from green to near-infrared. The image has been brightened to make the city lights easier to distinguish.Credits: NOAA, NASA

On November 12, 2012, the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) on the Suomi NPP satellite captured this nighttime view of southern Asia. The image is based on data collected by the VIIRS “day-night band,” which detects light in a range of wavelengths from green to near-infrared. The image has been brightened to make the city lights easier to distinguish.
Credits: NOAA, NASA

Need of New drugs for TB

You see that white fuzzy object in the centre  Well, it consists of thousands of stars. Among these some are bigger than our sun and some are smaller. And there are many which can’t be seen by our naked eyes. Our solar system is made of sun at the centre with eight other planets revolving around it. And in the whole universe we know the only planet which has life  – Earth! The living planet! Earth has life in many forms. Plants, trees, birds, animals live together interdependent on each other. Few feed on plants. Few animals feed on other animals.

Not to forget micro-organisms  Life on earth started with it! So life on earth is pretty complex. But in all of these, human species stood aside of other living things. With its own intelligence man is the leader on this planet. Even though no species on the earth feeds chiefly on human flesh, there are many reasons which are catastrophic to man.

There is no way to say that intelligent Man is immortal and there are many ways in which human’s life comes to demise. TB is among the catastrophic diseases.

Tuberculosis, its symptoms and drug used

Tuberculosis has been present in humans since antiquity.  mycobacteria cause serious diseases in mammals. TB is one of them and is caused by Mycobacterium tuberculosis. TB is contagious and airborne. Dr. Sawant who gave some information about it to me said, “It mainly affects lungs. If bacteria are detected in sputum it is categorized in category1. In some cases i.e. in category2 it also affects Pleura and intestine. These bacteria enter in body through air.” Infected person coughs and micro-organisms in droplets travel through air and if other person breathes in that air, he gets infected, said Dr. Sawant. On asking about why TB is called as disease of poverty he said, “Body resistance of poor people is not so good because of lack of nutrition”. What I think – may be the standard of living also major factor in spreading TB.

Various combinations of medicine – ethombutol, pyarazinamide rifampicin are given to patients according to his health condition. It takes around 6 months to recover from TB in some cases more than that.

Since 1995, 46 million people have been successfully treated and up to 6.8 million lives saved through DOTS and the WHO’s Stop TB Program.

India’s Revised National TB Control Program has made efforts for systematically engaging all care providers through a public-private mix DOTS and has developed guidelines for the involvement of NGOs.

Still the purpose is not served.

 Mortality

TB is lethal disease. The number of people who died from TB fell to 1.4 millionin 2010, including three fifty thousand people with HIV, which means around 4 thousand deaths every day.

Being the largest country in Asia, India is the highest TB-burden country in the world and has contributed 25 percent of the estimated global TB cases in 2010.

There is need to take a note of important point – There is significant number of people who leave treatment without completing it.

Need of New Drugs

Multudrug resistance (MDR) TB and extreme drug resistance (XDR) TB are big problems in getting rid of this disease. Science Magazine reports why TB is hard to cure. Recently Down to Earth Magazine reported improved cure for TB.

So there is need of new drugs which would be very effective in short period of time. It should also be affordable as funds shown by WHO in this factsheet are so high.

Tb is more prone to poor people in developing nations, elevating the standard of living would help in solving problem.

We, humankind are blessed by nature/evolution to be the leader on this planet; it’s our moral responsibility towards society to leave no man behind. We have to be obliged to take every section of society with us to prosperity.

Vigyan Prasar and OSDD are organizing Youtube video competition on on “The Need of New Drugs for TB”. Last date of submission has been extended to 30th November 2012

My entry in competition is coming soon!

P.S.

Video by me and Aaditya Patil  on Youtube is live now.

Electric Transport – Today’s “Future Cars”

When I was in school, there was a awesome vehicle in my town. Anyone could discriminate it easily. Very unique small white car was having only two seats, unlike others with at least four seats commonly seen on Indian roads back then.

REVAi electric vehicle Credit: Wikipedia

Later I came to know it was Reva! That Reva was battery powered vehicle. A Bangalore based Reva Electric Car Company was co-founded by Chetan Maini in 1994 with joint ventures from USA. Mr. Maini studied Mechanical engineering in USA and till now has many awards for entrepreneurship and patents for energy managements for electric vehicles. He started company with the vision of stopping the climate change. Till March 2011 Company had marked sell of 4000. Since mid 2010 Mahindra bought major stake in Reva it is now Mahindra Reva Electric vehicles Pvt. Ltd. The latest Press-Release states Company inaugurated new plant which has solar energy and water conservation systems in it and is lit by energy efficient LEDs. Company had already introduced new technologies like car running on solar energy, 15 minutes charging time to run 25km and power the house on energy generated by car. As reported by HT last week, brand new Reva NXR is expected to be launched in November and company is going to set-up 50-200 charging stations per city! Target is to sell 10 thousand cars per year. A car has four seats and has either lead acid or lithium ion batteries.

Electric Vehicles – Model S and Roadster
Credit: Tesla Motors

Well, in the west Elon Musk’s (@elonmusk) Telsa Motors head-quartered in Silicon Valley – Palo Alto California, has reached mark of thousand bodies of Model S electric vehicle.Model S car runs about 480 kilometers per charge with the speed of 88km/hour. Whereas existing Reva models can run 80km to 120km. Tesla’s another vehicle Model X’s deliveries are expected in 2014. (Do check this webpage! See its falcon wings!) Model X has three-row seats and will come in two battery option 60 kWh and 85kWh. It is combination of SUV and Minivan. Tesla motors also has sports car named Roadster which is sold out in North America. Other than Tesla motors Mr. Musk is known for his organizations SpaceX – private rocket and spaceship launchers, Paypal.

Mr. Musk tweeted this pic – ““V proud of Tesla team for completing 1000th Model S body. More cars made this month than entire rest of year ””

All in all, the future cars will surely be running on electric power with great efficiency. May be this power is generated from solar energy. So it should not be greedy to fantasize about public transport vehicles running on electricity rather on renewable energy!

ROADSTER INTERIOR
Credit: Tesla Motors

Unravelling mysteries of the Universe

Telephonic Interview with American astrophysicist George Privon. About his field of research and his experience at Indian observatory GMRT – Giant Metrewave Radio Telescope. This interview was published in “Satellite Science” magazine Feb-2012 issue in Marathi language.

Mr. Privon is currently a 6th year graduate student in the Department of Astronomy at The University of Virginia.

Question: Mr. Privon As I have through your profile we find that your field of work is very large. Tell us about it.

Ans: I started out studying active Galactic Nuclei (AGN): Supermassive black holes which have gas falling into it. After that I started studying the galaxies which have significantly higher rates of star formation than our own Milkyway. This all work comes under “Galaxy Evolution”. This essentially dominates my research interest. And this all research leads to resolving a main question “why galaxies we see today are the way they are?” This is very ambitious undertaking and researchers select very small area to focus on.

Question: Could you elaborate more about this Active Galactic Nuclei?

Ans: Sure!There’s evidence that all massive galaxies have a supermassive black hole in their centers. These black holes are roughly 0.1% of the mass of the galaxy. In most galaxies, this black hole isn’t doing much. But in about 10% of galaxies, there is gas falling into the black hole. As the gas falls in, it releases energy. Much of the energy is emitted as radiation, from radio waves through X-rays. Releasing energy this way is much more efficient than fusion (which is how stars produce their energy), so in some cases the small region around the supermassive black hole can actually outshine the galaxy in which it sits. The fact that all massive galaxies seem to have a supermassive black hole and that the mass of the black hole is roughly a set fraction of the total galaxy mass, it suggests that the growth of the black hole and the growth of the galaxy are linked, which is a bit surprising because the black hole’s gravity only dominates very close to it, and so the rest of the galaxy essentially doesn’t even know the black hole is there.

Question: which are the groups you are working with, is this with Virginia University where you are currently working?

Ans: Yes, there is a general “Galaxy Evolution” group which includes members from the University of Virginia and the National Radio Astronomy Observatory. There’s a wide range of interests in the group, from local galaxies, to galaxies in the early Universe. I mostly focus on extreme systems in the local Universe. They are called the Luminous Infra-red Galaxies” (LIRGs). Essentially they are systems (often where two galaxies are merging), where stars are forming at 20-100 times the rate of our own Galaxy. But there is much gas and dust in these mergers, which absorbs the light from the newly formed stars. So instead of seeing lots of optical and ultraviolet light, all of that energy comes out in the infra-red  To obtain a better understanding of what is happening in these galaxies we are collecting data in multiple bands like radio, infra-red  optical, ultraviolet, X-rays. because each band gives you different information. This was the motivation for the trip to the Giant Metrewave Radio Telescope a few months ago.

Question: So how many galaxies or which did you focus on, while at GMRT?

Ans:  The whole sample I am looking at has about 200 galaxies, about 50 which are well suited to observe from the GMRT. While the galaxies are relatively close to us (compared to the size of the Universe), they are still  far enough away that it takes at least a few hours to detect the gas in them. So I selected three galaxies to observe as tests. I’m happy to say that the observations were successful. Also I found the faculty and staff at the National Centre for Radio Astrophysics very friendly and helpful both in helping with the observations and in talking about science.

Question: which are the other telescopes you have used for your regular observation?

Ans: The other two telescopes I use are the Expanded Very Large Array (EVLA) in New Mexico (USA), and the Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT) in the Netherlands. With the GMRT, someone needs to physically go to the telescope and collect data. With the EVLA and WSRT, you send them a script and someone there does the observations for you. But after that, analyzing the data is very similar. I much prefer going to telescopes and taking the data myself. There’s something about being there that is just so much fun.

Question: Your website also mentions “Hubble” in your work. Tell us something about it.

Ans: My work with data from the Hubble Space Telescope is actually for projects on AGN. But for the AGN projects essentially we were looking to study how AGNs can interact with gas farther out in the galaxy. A previous project, while I was at the Rochester Institute of Technology, studied at about 80 galaxies with AGN to look at how interactions between jets of particles and gas clouds in the galaxies have changed over the age of the Universe. Some of the well known objects we looked at are: 3C 231, 3C 84, 3C 213.1, plus 3C 273 (quasar located in the constellation Virgo) which you can see with amateur telescopes.

Question: When did you develop interest in Astronomy and what were your initial projects?

Ans: Well, my grandfather is an amateur astronomer, so I guess my first bit of astronomy was seeing Halley’s Comet through a telescope when I was 2 years old. But I never really considered a career in astronomy until I was studying physics for my bachelor’s degree. I decided to take a year off from school, to spend 6 months doing research for a professor, and 6 months working for a company, to decide if I wanted to go on to graduate school or get a job. My advisor at the time (David Axon) is an astronomer. He pointed me towards another astronomer at RIT (Chris O’Dea), and I spent 6 months working for him, on the survey of radio galaxies with Hubble. I decided I liked that so much I didn’t do the 6 months of working for a company, and applied to grad school in astronomy.

Question: currently working on AGN, what do you plan to do next? What after AGN, LIRGs?

Ans: My main focus right now is the LIRGs and the work with the GOALS team. But I am hoping to continue doing both AGN and LIRGs. There is some overlap between them (many AGNs are LIRGs). The most exciting thing recently is certainly the observations at the GMRT. It was a great trip and I also got great data. I think my project can make great use of it and I am hoping to be back again for more observations. But, I think there’s enough we don’t know to keep me busy for a lifetime.